Komisja Polityki Prorodzinnej i Społecznej SWM w Miasteczku Galicyjskim PDF Drukuj Email

Komisja Polityki Prorodzinnej i Społecznej SWM obradowała 17 maja na posiedzeniu wyjazdowym. Jego miejscem był Sądecki Park Etnograficzny, czyli popularne Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu. Zasadniczym tematem posiedzenia komisji była sytuacja osób starszych w Małopolsce. Prócz członków Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej w obradach uczestniczył również Radny z Ziemi Sądeckiej Andrzej Bulzak.

 

 

Otwierając posiedzenie komisji jej przewodnicząca Józefa Szczurek-Żelazko przypomniała, że uchwałą Senatu RP z 2 lutego br. rok 2012 jest rokiem seniora, jest on także Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Pierwszą część obrad Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej wypełniły prezentacje reprezentantów małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wśród prelegentów znalazła się m.in. prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Wiesława Borczyk. Prezes Borczyk przypomniała, iż UTW działają w oparciu o trzy zasadnicze filary-edukację, aktywizację i integrację osób starszych. Wskazała również, że uniwersytety jako pozarządowe organizacje pożytku publicznego działają w sposób ciągły w oparciu o kalendarz działalności uczelni wyższych w Polsce. Prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku przedstawiła także plany i projekty w zakresie aktywizacji osób starszych, jakie Federacja chce wdrożyć, często we współpracy z samorządami lub na szczeblu centralnym.
O swoich inicjatywach na rzecz seniorów opowiedzieli także prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Maria Kanior, prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu Maria Kopytek oraz Lidia Maria Jedlińska koordynator realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną programu „Szkoła @ktywnego Seniora”.
W drugiej części posiedzenia  komisja wysłuchała wystąpień przedstawicieli Departamentów Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Polityki Regionalnej UMWM i Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotyczyły one działań wobec osób starszych w województwie małopolskim w 2012 r. Radni zdecydowali też o wydelegowaniu kandydatów do komisji konkursowej oceniającej oferty z dziedziny promocji i organizacji wolontariatu w 2012 r. oraz kandydata do komisji konkursowej rozpatrującej oferty do zadania „Zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym”. W pierwszym przypadku zostały nimi Elżbieta Achinger i  Józefa Szczurek-Żelazko, zaś w drugim Marta Mordarska.
Na zakończenie posiedzenia dyrektor Sądeckiego Parku Etnograficznego Robert Ślusarek podziękował Komisji za wizytę w Parku oraz oprowadził radnych po jego obiektach. Przedstawiciele SWM mieli okazję zobaczyć m.in. rekonstrukcję XIX-wieczną pocztę, aptekę, zakład krawiecki, czy gabinet dentystyczny.

 

 

[malopolskie.pl]

 
www.szczurek-zelazko.eu 2010.